Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 317 jest administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), danych osobowych, osób które zakupiły produkty UNICEF, zgromadzonych w celu promowania przez Polski Komitet Narodowy UNICEF misji UNICEF oraz sprzedaży produktów opatrzonych marką UNICEF.

Państwa dane mogą być przekazywane przez Polski Komitet Narodowy UNICEF osobom trzecim w celach niekomercyjnych w związku z realizowanymi przez UNICEF misjami oraz przez Belarto Polska podmiotom realizującym dostarczanie przesyłek.

Belarto Polska z siedzibą w Częstochowie przy Św. Jadwigi 141 jest administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), danych osobowych zgromadzonych w związku realizacją Państwa zamówienia. Dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych realizowanych przez Belarto Polska na rzecz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz UNICEF.

Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 317 jest administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), danych osobowych, osób które zakupiły produkty UNICEF, zgromadzonych w celu promowania przez Polski Komitet Narodowy UNICEF misji UNICEF oraz sprzedaży produktów opatrzonych marką UNICEF.

Serwis sprzedażowy działający pod adresem internetowym www.unicefkartkidlafirm.pl, prowadzony jest przez spółkę Belarto Polska Sp. z o.o. przy ul. Św. Jadwigi 141, 42-200 Częstochowa, NIP 949-218-79-76.