unicefkartkidlafirm.pl oferując swoje usługi wykorzystuje tak zwane ciasteczka. Zobacz naszą politykę cookies
Zgadzam się

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 •  
  • 1.         Belarto Polska działa na mocy umowy z Polskim Komitetm Narodowym UNICEF w zakresie produkcji i sprzedaży kartek świątecznych opatrzonych logo UNICEF; Sklep internetowy działający pod domeną www.unicefkartkidlafirm.pl, prowadzony jest przez firmę Belarto International b.v. / Belarto Polska Sp. z o.o. przy ul. Św. Jadwigi 141, 42-200 Częstochowa, NIP 949-218-79-76.
  • Na podstawie umowy Polski Komitet Narodowy UNICEF użyczył firmie Belarto Polska domenę internetową www.unicefkartkidlafirm.pl w celu sprzedaży kartek świątecznych UNICEF.
  • 2.        Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i realizacji zamówień w sklepie internetowym produktów Belarto Polska, zwanym w dalszej części e – sklepem.
  •   3.        Warunkiem dokonania zakupów w e - sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.  
  •   4.        Belarto Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.     
  •    

  II. OFERTA PRODUKTOWA 

   
  •   1.        Aktualna oferta kartek świątecznych opatrzonych logo UNICEF obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  •   2.        Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT (23%).  
  •   3.        Belarto Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w e-sklepie klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia.  
  •   4.        Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.  
  •   5.        Belarto Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktowej w zakresie cen oraz oferowanego asortymentu (wprowadzanie nowych produktów, wycofywanie).  
  •   6.        Belarto Polska Sp. z o.o. ma prawo do wprowadzania ograniczonych czasowo ofert promocyjnych, zmiany zasad promocji i ich odwoływania.  
  •   7.        Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Oferty promocyjne, rabaty co do zasady, nie łączą się, chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.  
  •   8.        Szczegółowe informacje dotyczące produktów podane są na stronie www.unicefkartkidlafirm.pl.  
       

  III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

   
  • 1.        Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną na stronie www.unicefkartkidlafirm.pl 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać również telefonicznie i mailowo. Dane kontaktowe na stronie
  • http://unicefkartkidlafirm.pl/pl/kontakt
  •   2.        Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w e-sklepie Belarto Polska jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz klauzuli dotyczącej wykorzystywania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówień przez Belarto Polska.  
  •   3.        Zamówienia realizowane są tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej.    
  •   4.        Transakcja zawierana jest poprzez przeniesienie wybranych aktualnie dostępnych produktów do koszyka i potwierdzenie przez kliknięcie "Zamów teraz".  
  •   5.        Potwierdzenie zamówienia na stronie e-sklepu jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz zatwierdzeniem wszelkich danych podanych przez Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.  
  •   6.       Minimalna ilość zamówienia kartek wynosi 25 sztuk.  
  •   7.        Do wartości zamówienia doliczana jest kwota 17 zł netto za przesyłkę kurierską. Przesyłki wysyłane są kurierem DPD.  
  •   8.      Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu ostatecznej akceptacji projektów nadruku i wynosi do 10 dni roboczych dla zamówień z nadrukiem oraz do 4 dni roboczych w przypadki zamówień kartek bez nadruku. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć liczbę dni roboczych, w ciągu których produkt przygotowany jest do wysyłki z magazynu e-sklepu.  
  •   9.      W przypadku niedostępności części asortymentu objętego zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,  anulowanie całości zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania).  
  •   10.      E – sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionych produktów, nieterminowo regulował należności za zamówione produkty lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.    
  •   11.      Wszelkie informacje dotyczące procesu zakupów w e – sklepie dostępne są w Biurze Obsługi Sklepu pod nr tel. 34 318 36 76 w godzinach 8:00 – 16:00 oraz mailowo pod adresem info@unicefkartkidlafirm.pl  
   

  IV. PŁATNOŚĆ

   
  • 1.        Sklep internetowy Belarto Polska akceptuje formę płatności w formie przelewu bankowego na podstawie przesłanej wraz z towarem faktury.
  •   2.        Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
          

  V. WARUNKI DOSTAWY 

   
  • 1.        Zamówiony towar dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.    
  •   2.        Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt i wynosi 48 godzin (2 dni robocze). W szczycie sezonu sprzedażowego lub ze względu na warunki atmosferyczne czas dostawy może być wydłużony do 3 dni roboczych. Firma Belarto Polska nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności.  
  •   3.        Do realizacji dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-16.00. W przypadku nieodebrania paczki koszt ponownej przesyłki, niezależnie od wartości zamówienia, ponosi Klient.  
  •   4.        Sklep internetowy Belarto Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie przesyłek, wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.  
  • Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpićod umowy kupna bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanieniezmienionym.Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem info@unicefkartkidlafirm.pl.Klient nie może anulować zamówienia spersonalizowanego (poprze nadruk) które już zostałospersonalizowane i wysłane.Zwrot płatności Klientowi następuje bez zbędnej zwłoki przelewem bankowym na podane przezKlienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem.
   

  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

     
  • 1.        Klient, który chce skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do przesłania do siedziby firmy (mailowo lub drogą  pocztową) oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
  •   2.        Klient zobowiązany jest do odesłania towaru w nienaruszonym opakowaniu do siedziby firmy pod adres: Belarto Polska, ul. Św. Jadwigi 141, 42-200 Częstochowa. Koszty odesłania towaru (najpóźniej w  ciągu 14 dni) ponosi Klient.  
  •   3.        W razie odstąpienia od umowy transakcja jest uważana za niezawartą, a  Sprzedawca zwróci Kupującymi należną kwotę nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
       

  VII. REKLAMACJE 

   
  •   1.        Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.  
  •   2.        W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych  trakcie transportu, niezgodności towaru z zawartym w zamówieniu, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.  
  •     3.        Reklamacja rozpatrzona zostanie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez e-sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz dokumentem zakupu.  
  •   4.        Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupu.  
  •   5.        W przypadku uznania reklamacji uszkodzony towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu pieniądze za zakupiony towar lub zaoferuje inny towar. Dodatkowo sklep zwróci Klientowi poniesione koszty przesyłki.  
      

  VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

   
  • 1. Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 317 jest administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), danych osobowych, osób które zakupiły produkty UNICEF, zgromadzonych w celu promowania przez Polski Komitet Narodowy UNICEF misji UNICEF oraz sprzedaży produktów opatrzonych marką UNICEF. Państwa dane mogą być przekazywane przez Polski Komitet Narodowy UNICEF osobom trzecim w celach niekomercyjnych w związku z realizowanymi przez UNICEF misjami oraz przez Belarto Polska podmiotom realizującym dostarczanie przesyłek. Belarto Polska z siedzibą w Częstochowie przy ul. Św. Jadwigi 141 jest administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), danych osobowych zgromadzonych w związku realizacją Państwa zamówienia. Dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych realizowanych przez Belarto Polska na rzecz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz UNICEF. Polski Komitet Narodowy UNICEF oraz Belarto Polska zapewniają Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, acz konieczne do realizacji usługi. Złożenie zamówienia wiążę się z akceptacją warunków regulaminu sprzedaży, który jest dostępny w katalogu z ofertą.
  •   2. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
  •   3. W ramach zamówienia przetwarzane są następujące dane osobowe Klientów: nazwa firmy; NIP; imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).
  •  4.  Dane Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody. Jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia, niektórych informacji dotyczących Użytkownika właściwym instytucjom bądź osobom trzecim, które wystąpią o podanie takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • 5.  Jako Administrator Państwa danych osobowych dokładamy wszelkich starań aby dane były bezpieczne, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących i odwiedzających nasz Serwis. Stosujemy odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. 
  • 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Belarto Polska, ul. Św. Jadwigi 141, 42-200 Częstochowa z dopiskiem "Dane osobowe".
   

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   
  •     1.        E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.unicefkartkidlafirm.pl  
  •   2.        Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.  
  •   3.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.   
  •   4.        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.